Årsstämma Mörsils Vägsamfällighetsförening

Välkommen till Årsstämma 2017-04-26 för Mörsils Vägsamfällighetsförening.

Andelsägare i samfälligheten träffas på Mörsils Församlingshem kl 19.00.

Debiteringslängd för 2017 kommer att finnas utlagd vid årsstämman. Förslag till avgift för 2017 framgår även av kallelsen och är oförändrad jämfört med 2016.

Här hittar du handlingar för nedladdning: http://www.morsil.se/foretag-foreningar/morsils-vagsamhallighetsforening/