Ai??rsstAi??mma MAi??rsils VAi??gsamfAi??llighetsfAi??rening

VAi??lkommen till Ai??rsstAi??mma 2017-04-26 fAi??r MAi??rsils VAi??gsamfAi??llighetsfAi??rening.

AndelsAi??gare i samfAi??lligheten trAi??ffas pA? MAi??rsils FAi??rsamlingshem kl 19.00.

DebiteringslAi??ngd fAi??r 2017 kommer att finnas utlagd vid A?rsstAi??mman. FAi??rslag till avgift fAi??r 2017 framgA?r Ai??ven av kallelsen och Ai??r ofAi??rAi??ndrad jAi??mfAi??rt med 2016.

HAi??r hittar du handlingar fAi??r nedladdning: http://www.morsil.se/foretag-foreningar/morsils-vagsamhallighetsforening/