A�rsstA�mma MA�rsils VA�gsamfA�llighetsfA�rening

VA�lkommen till A�rsstA�mma 2017-04-26 fA�r MA�rsils VA�gsamfA�llighetsfA�rening.

AndelsA�gare i samfA�lligheten trA�ffas pA? MA�rsils FA�rsamlingshem kl 19.00.

DebiteringslA�ngd fA�r 2017 kommer att finnas utlagd vid A?rsstA�mman. FA�rslag till avgift fA�r 2017 framgA?r A�ven av kallelsen och A�r ofA�rA�ndrad jA�mfA�rt med 2016.

HA�r hittar du handlingar fA�r nedladdning: http://www.morsil.se/foretag-foreningar/morsils-vagsamhallighetsforening/